Welkom


 

De stichting Natuur, Cultuur en Bewegen (NCenB) werd opgericht op 03 januari 2008 te Rotterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24427942.

NCenB is een stichting zonder winstoogmerk. Eventuele baten worden bestemd voor door de stichting te kiezen goede doelen. Wij streven ernaar activiteiten te ontwikkelen, ook in opdracht van derden, die natuurbeleving, sociale contacten, gezondheidbevordering en (cultuur)historische kennis aan elkaar koppelen door middel van wandelen. NCenB werkt samen met gemeenten, verenigingen, bedrijven en organisaties op het gebied van natuur, milieu, cultuur en vrijetijd, jeugd-en jongeren, welzijn en maatschappelijk werk, binnenlands toerisme e.v.a.

De stichting heeft sinds de oprichting in 2008 een viertal wandelprojecten in Rotterdam uitgezet en uitgevoerd:

De groene4daagse

Een wandelevenement sinds 2006, waar jaarlijks vele (geregistreerde) wandelaars uit heel het land aan deelnamen.

Het Feyenoordpad

In opdracht van de deelgemeente Feijenoord en in samenwerking met enkele private partijen is een wandelroute ontworpen ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van de voetbalclub Feijenoord. Het rijk geïllustreerd boekwerkje is in de boekhandel verkrijgbaar.

Van Park tot Park

Een wandelroute van ca.50 km. In samenwerking met Gemeentewerken Rotterdam, in het kader van het Groenjaar 2008.

Wandelaars kunnen tijdens de route die 13 Rotterdamse parken met elkaar verbindt, zich verbazen over de monumentale bomen, bijzondere flora en fauna en de (cultuur) historische omgeving die de Park tot Park route rijk is. Tevens is de wandelroute een bij uitstek belangrijk middel om ‘nieuwkomers’ in de gemeente Rotterdam vertrouwd te maken met hun ‘groene’ stad en haar rijke geschiedenis.

De 13 verschillende wandelkaarten met beschrijvingen zijn in vier kleuren uitgevoerd en samengevoegd in een metalen ringband. Voorlopig uitsluitend verkrijgbaar tegen kostprijs bij de stichting. Een rijk geïllustreerd handzaam boekje met uitgebreider informatie over de bezienswaardigheden wordt op termijn uitgegeven.

Groene Loper010

In samenwerking met Herman Matieschek, regelmatig deelnemer aan de Verdaagse van Nijmegen, is een wandelroute van ca. 30 km uitgezet. Langs- en door de mooiste groene plekjes in Rotterdam Noord. Voor de slenteraars zijn er ook ‘slenterroutes’ van ca. 5km. De Groene Loper010 is een initiatief van Gudrun Feldkamp, eigenaresse van Bureau voor communicatie en p.r. : ’100% Feldkamp’ in Rotterdam.

Kunstkalender 2010

De stichting NCenB heeft in samenwerking met TDS printmaildata te Schiedam een bijzondere kunstkalender 2010 uitgebracht. Het thema van deze kalender was de hierboven genoemde wandelroute ‘van Park tot Park’. Bekende schilders als Jacques Tange, Gertjan Scholte-Albers, Justus Donker en Renneke van der Linden schilderden 12 impressies van 12 Rotterdamse parken, welke werden gebundeld in deze kalender. Het resultaat mocht er zeker zijn:

kalender

Wij nodigen u graag uit op de andere pagina’s kennis te nemen van bestaande en komende projecten onder leiding van, of met medewerking van onze stichting.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de hierboven genoemde projecten of andere vragen via e-mail.